Poslání a cíle

Základním posláním České skateboardové federace (ČSF) je:

  1. Organizovat sportovní činnost, tj. provozovat sportovní aktivity, vytvářet pro ně materiální a technické podmínky.
  2. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností.
  3. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
  4. Hájit zájmy ČSF a jeho členů, za tímto účelem spolupracovat s orgány státní správy, obcí, měst a s ostatními organizacemi (např. sportovními svazy, WSF (Světová skateboardová federace)) i jednotlivci.
  5. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji skateboardingu

ČSF je zapsaným spolkem občanů provozujících sportovní, organizační a hospodářskou činnost ve smyslu občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.